FÖRSTA SIDAN
   

<<< Tillbaka

Föreningen Norden 70 år i Norrbotten

I år fyller Föreningen Norden i Norrbotten 70 år. Jubileet firades i Haparanda den 9 november på Sverigefinska folkhögskolan och väckte stor uppskattning bland de 60 deltagande nordister från Sverige och Finland bl.a. med kända föreläsare, 3-rätters middag och kulturella inslag av Svefis musikelever.

Norrbottens läns landshövding Sven-Erik Österberg betonade språkets betydelse för samarbetet. Han efterlyste fler tolkutbildningar samt betonade vikten av språkkurser som anordnas bl.a. av Föreningen Norden. Han lyfte fram arbetet med att ta bort gränshindren samt att regelverket bör anpassas så att de inte hindrar människorna från att arbeta t ex i våra grannländer.


Sven-Erik Österberg

 

Riksdagsmannen, Haparandasonen och nordisten Sven-Erik Bucht poängterade föreningens roll som plattformsbildare och kontaktnätskapare för olika aktörer på Nordkalotten, men också i Barentsområdet. Det skapar förutsättningar för fortsatt regional utveckling inom olika näringsområden på Nordkalotten men även i EU, som behöver ett starkt Norden.


I mitten: Sven-Erik Bucht

 

Föreningen Nordens ordförande Sinikka Bohlin markerade vikten av starka och engagerade föreningar, som skapar förutsättningar för en god och hållbar utveckling i de olika regionala områdena och därigenom ett gott samarbete på Nordkalotten. Föreningen Nordens uppdrag är att skapa kontaktnät mellan olika branscher och regioner. Bohlins uppfattning var att utbytet mellan de nordiska länderna kommer att öka och betonade att samverkan med övriga Europa också måste finnas.


Sinikka Bohlin

 

Nordkalottrådets generalsekreterare Paula Mikkola redogjorde bland annat för och vikten av insatser samt framtidsstrategier för ett bättre samarbete och liv på Nordkalotten.

Tidigare utnämnda årets nordister: generaldirektör Christina Lugnet, tidigare kulturchef Tapio Salo, rektor Eivor Olofsson, författaren Bengt Pohjanen, frilansjournalisten Hannele Kenttä och Margit och Svante Spolander Kukkolaforsen gav sin syn på kulturens betydelse utifrån erfarenheter från det egna verksamhetsområdet.

Haparandas bibliotekschef Marita Mattson Barsk höll i taktpinnen som moderator med bravur.

Ett stort tack till våra sponsorer Nordkalottrådet, Norrbottens läns landsting och Haparanda kommun.

Lokalavdelningens styrelse i Haparanda tackar alla Jubileumsdeltagare och önskar dem och alla Nordens medlemmar och en riktigt God Jul och Gott Nytt År 2014.

Text: Kari Roininen och Ola Backe. Bild: Kari Roininen

 

<<< Tillbaka